Labeled glass facade 01-200x.jpg
Labeled glass facade 01-200x.jpg © Jörg Hempel
Artikel: Baunetz Wissen
Stadt: Berlin, Deutschland
Datum: 08 / 2007
Bildrechte: Jörg Hempel

Labeled glass facade: Light hall in Wedinghausen Monastery in Arnsberg